Tổng thu ngân sách quý I đạt hơn 9.000 tỷ đồng
14:03 04/05/2020
3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I ước đạt 9.168,1 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán năm và giảm 2,7% so với quý I/2019.

Thu từ doanh nghiệp FDI duy trì mức tăng khá so với quý I/2019.

Theo Cục Thống kê, thu nội địa trong 3 tháng đầu năm ước đạt 7.576,8 tỷ đồng, chiếm 82,6%, đạt 33,3% dự toán và giảm 4,3%. Một số khoản thu nội địa duy trì mức tăng khá so với quý I/2019 như: thu từ hải quan; thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương; thu từ doanh nghiệp FDI; thu thuế bảo vệ môi trường.
 
Thu ngân sách duy trì ổn định, đã góp phần đảm bảo nguồn chi cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên của tỉnh. Quý I, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 6.387,6 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán năm và tăng 0,4% so với quý I/2019. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển là 2.740,5 tỷ đồng; chi thường xuyên là 1.760 tỷ đồng.
 
Trong quý I, tỉnh đã tập trung và ưu tiên cho đầu tư phát triển với nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng, giao thông, xây dựng nông thôn mới. Đối với chi thường xuyên, ngân sách địa phương cũng ưu tiên cho các ngành và lĩnh vực then chốt như: giáo dục - đào tạo, y tế, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội, bảo vệ môi trường,..
bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ