Triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
14:06 04/05/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát, lan rộng; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.
 
Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp
 
Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đề xuất phương án đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Công bố, công khai việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện; tăng cường tuyên truyền và tích cực nghiên cứu các phương án hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
 
Tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các TTHC cấp độ 3, 4 tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ của tất cả các ngành, lĩnh vực của tỉnh phù hợp với quy định của Trung ương, đảm bảo sự hoạt động đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách TTHC, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng. Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công.
 
Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự báo nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, từ đó có biện pháp bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
 
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất; đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp với các nhóm ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế nhập khẩu. Đảm bảo thông quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại.
  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tập trung xử lý, giải quyết các vướng mắc về lao động. Khảo sát, đánh giá tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp; thực trạng và giải pháp quản lý lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam theo từng địa phương, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc di chuyển qua vùng dịch; có phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động, chuyên gia nước ngoài. Đồng thời, có phương án hỗ trợ đào tạo lao động phù hợp và hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Trung ương và của tỉnh trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân.
 
Tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”, “Việt Nam an toàn”, trong đó khẳng định Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng là điểm đến an toàn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ