Kim ngạch xuất khẩu tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019
14:22 07/05/2020
Mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh vẫn tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng 99%.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tháng 4 của tỉnh ước đạt 2.256,1 triệu USD, giảm 30,2% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 12,2% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI đạt 2.213,4 triệu USD, chiếm tỷ trọng 99%, giảm 30,5% và tăng 10,4%.

Lũy kế 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 10.304,9 triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực FDI đạt 10.202,9 triệu USD, tăng 8,9%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4 ước đạt 1.885 triệu USD, giảm 23,9% so tháng trước và giảm 17,4% so cùng tháng năm trước.

Lũy kế 4 tháng, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 9.000 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực FDI đạt 8.772 triệu USD, chiếm 99,4% tổng kim ngạch và tăng 20,1%.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Khách san Viz Goo Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ