Từ ngày 01/7, áp dụng mức phí bảo vệ môi trường mới đối với nước thải
11:28 12/05/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải.

Nhà máy xử lý nước thải Phong Khê.

Theo Nghị định, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải là người nộp phí BVMT đối với nước thải. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung và trả tiền dịch vụ xử lý nước thải cho đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo cơ chế giá dịch vụ thì đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung là người nộp phí BVMT đối với nước thải theo quy định.

Cụ thể, mức phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 01m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cần áp dụng mức phí cao hơn, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức phí đối với từng đối tượng chịu phí.

Về mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, các cơ sở có tổng lượng nước thải bình quân trong năm dưới 20 m3/ngày (24 giờ) áp dụng phí cố định tính theo khối lượng nước thải trong năm 2020 là 1.500.000 đồng/năm. Từ ngày 01/01/2021 trở đi, lượng nước thải bình quân từ 10 đến dưới 20 m3/ngày là 4.000.000 triệu đồng/năm; từ 05 đến dưới 10 m3/ngày là 3.000.000 triệu đồng/năm và dưới 05 m3/ngày là 2.500.000 đồng/năm.

Đối với cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải bình quân trong năm từ 20 m3/ngày trở lên thì mức phí phải nộp phụ thuộc vào mức phí cố định và phí biến đổi tính theo tổng lượng nước thải ra, hàm lượng thông số ô nhiễm của từng chất có trong nước thải.

Nghị định cũng quy định các trường hợp được miễn phí BVMT đối với nước thải gồm: nước xả ra từ các nhà máy thủy điện; nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch; hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng; nước làm mát không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng; nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn; nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ