Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 6 tháng đầu năm
11:17 08/07/2020
Để hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tận dụng lợi thế Việt Nam kiểm soát tốt dịch, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế. Tổng vốn đầu tư 6 tháng ước đạt 33.703 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ và chiếm 38,3% so với GRDP.
bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ