Toàn tỉnh có gần 50 dự án nhà ở công nhân và thu nhập thấp
12:27 06/01/2021
Theo thống kê của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh hiện có 21 dự án nhà ở công nhân, quy mô diện tích khoảng 105,5 ha, đáp ứng chỗ ở cho gần 126.000 công nhân.

Các dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, 07 dự án có công trình đưa vào sử dụng, đáp ứng chỗ ở cho hơn 46.000 công nhân; 5 dự án đang triển khai đầu tư; 9 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng.

Ðối với nhà ở thu nhập thấp, toàn tỉnh có 26 dự án với 12.000 căn hộ có tổng diện tích 42ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 48.000 người. Trong đó, 13 dự án đưa vào sử dụng với gần 7.800 căn hộ, giải quyết chỗ ở cho hơn 34.000 người; 7 dự án đang triển khai xây dựng và 6 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng. Bước đầu tạo được nếp sống chung cư, phù hợp với xu hướng chung của đô thị hiện đại.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích hơn 6.397ha, trong đó, 10 KCN đã đi vào hoạt động thu hút hơn 300.000 lao động làm việc với khoảng 75% là lao động ngoại tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở trong thời gian tới, tỉnh chú trọng xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân các KCN. Đến năm 2030, dự kiến sẽ có thêm 2,2 triệu m2 nhà ở xã hội, trong đó nhà ở công nhân hơn 1 triệu m2, nhà ở sinh viên hơn 89.000 m2, nhà ở cho các đối tượng xã hội khác là hơn 1,1 triệu m2… qua đó góp phần ổn định đời sống người lao động, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ