Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài
00:00 12/08/2014
Lũy kế đến hết tháng 7/2014, tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 578 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 7.567 triệu USD; 800 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 85.000 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm 2014, Bắc Ninh dẫn đầu trong số 45 tỉnh, thành phố về thu hút đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý có Dự án Công ty TNHH SamSung Display Bắc Ninh do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ USD.
Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 7/2014, Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.004 triệu USD; 2 dự án trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 337 tỷ đồng, thực hiện xác nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44 tỷ đồng.
Lũy kế đến hết tháng 7/2014, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 578 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 7.567 triệu USD; 800 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 85.000 tỷ đồng.
Cũng trong tháng 7, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 50 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 525.000 triệu đồng. Cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 85 doanh nghiệp và 23 đơn vị trực thuộc.
Lũy kế đến hết tháng 7, tổng số doanh nghiệp đăng ký theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 7.142 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 104.000 tỷ đồng. Cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 2.689 doanh nghiệp và 187 đơn vị trực thuộc.

Theo baodientu.chinhphu.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC FDI CO.,LDT Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh SSHIP
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ