Bắc Ninh kiến nghị Chính phủ quan tâm trình Bộ Chính trị về định hướng xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư và nhiều nội dung quan trọng khác
08:50 03/07/2018
Sáng nay 2 – 7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Trương Hòa Bình; Trịnh Đình Dũng; Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

 

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư báo báo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 đầu năm; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018.

6 tháng đầu năm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08%, là mức tăng cao nhất của 6 tháng từ năm 2011 trở lại đây, tạo đà thuận lợi để đạt mục tiêu cả năm là 6,7%. Kinh tế tăng trưởng toàn diện trên cả 3 khu vực: nông, lâm nghiệp và thủy sản  tăng 3,93%, cao gấp 1,4 lần so với mức tăng cùng kỳ; công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, cao gấp 1,5 lần; dịch vụ tăng 6,9%. Động lực chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng chung là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, với mức tăng 13,02%...Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường... cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm…

Trên cơ sở kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương tập trung các giải pháp cơ bản, quan trọng nhất là kiên định và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, bám sát phương châm “kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả” trong mọi nhiệm vụ, giải pháp và hành động.

Sau tham luận của thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, Bắc Ninh đã có tham luận tại hội nghị. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh đạt 17%, cao hơn kịch bản tăng trưởng  đã đề ra là tăng 15,8%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 476.892 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước 16,45 tỷ USD, tăng 37,9% so cùng kỳ, đạt 54,8% kế hoạch năm; nhập khẩu ước 12,58 tỷ USD, tăng 10,7%, đạt 48,4%. Thu ngân sách Nhà nước tăng mạnh, ước đạt 14.635 tỷ đồng, đạt 61,3% dự toán năm, tăng 30% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa 11.803 tỷ đồng, đạt 65,7% dự toán năm. Cấp mới và điều chỉnh cho 156 dự án FDI với tổng số vốn 671 triệu USD.Về xây dựng Nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 18,51 tiêu chí/xã, tăng 1,23 tiêu chí/xã so với cùng kỳ và tăng 0,26 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017. Quyết liệt chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: giảm 29 cơ quan, đơn vị (giải thể 4 đơn vị, sáp nhập 38 đơn vị); giảm 28 lãnh đạo quản lý; tinh giản 250 biên chế. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao phát triển toàn diện. An ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối với các lưu ý của Thủ tướng do Tổ công tác của Thủ tướng truyền đạt, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung chỉ đạo thực hiện: Thành lập các Đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh làm Trưởng đoàn để rà soát, giải quyết, đơn thư; tổ chức đối thoại ở địa phương; rà soát vấn đề ô nhiễm môi trường các làng nghề và đang triển khai các biện pháp khắc phục; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng chính sách hỗ trợ cho công nhân; tiếp tục tập trung bảo đảm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Để tỉnh Bắc Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của cả nước, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành T.Ư quan tâm, tạo điều kiện và tháo gỡ một số khó khăn: Tỉnh ủy Bắc Ninh đã hoàn thiện Tờ trình xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trình Thủ tướng Chính phủ, trân trọng đề nghị Thủ tướng quan tâm trình Bộ Chính trị về định hướng xây dựng; sớm quyết định chủ trương đầu tư dự án KCN VSIP 2, KCN Yên Phong II, cho phép thành lập khu công nghệ cao Bắc Ninh. Sớm xem xét, chấp thuận kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam về việc hợp nhất 3 giai đoạn thành một dự án; đồng ý việc giao bổ sung biên chế giáo viên cho tỉnh và trước mắt cho phép các trường thực hiện khoán định mức giáo viên trong năm học 2018-2019 theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cho phép Bắc Ninh thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các trường ngoài công lập. Cho phép Bắc Ninh thực hiện thí điểm mô hình một cửa điện tử từ cấp tỉnh xuống cấp xã, nhằm tiếp tục phát huy hiện quả của Trung tâm Hành chính công các cấp; thí điểm cho thuê đất công ích, dự phòng thời hạn từ 30 năm đến 50 năm để tích tụ ruộng đất phát triển trang trại nông nghiệp công nghệ cao.

Chiều ngày 2 – 7, tiếp tục chương trình của hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương, nhiều ý kiến tham luận của các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, đã làm rõ thêm tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ để tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các mục tiêu năm 2018.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 là sự cố gắng nỗ lực của các bộ, ngành T.Ư, địa phương, trong đó đáng mừng là năng lực sản xuất của đất nước tăng lên; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong tăng trưởng kinh tế và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị nguồn lực, giải pháp mới để giữ vững ổn định sự tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục hủy bỏ các điều kiện kinh doanh vô lý, xây dựng nền kinh tế lấy hiệu quả làm đầu, cải thiện tốt hơn môi trường kinh doanh cả nước. Các bộ, ngành, khẩn trương sửa đổi quy định kinh doanh của ngành để trình Chính phủ ban hành; nghiên cứu đưa 9 luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2018 vào cuộc sống; rà soát lại quản lý chuyên ngành, kết nối thông tin, nâng cao chỉ số cạnh tranh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Xây dựng kế hoạch, tạo động lực tăng trưởng không chỉ để hoàn thành các mục tiêu năm 2018 mà còn là nền tảng phát triển kinh tế cho những năm tiếp theo.

 Tập trung tuyên truyền, xây dựng lòng tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; bác bỏ các tin đồn gây mất đoàn kết; tăng cường đối thoại với nhân dân, không để khiếu kiện đông người, kéo dài; yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra, đôn đốc các vụ việc theo chỉ đạo của Chính phủ. Từng cá nhân lãnh đạo, địa phương tự đánh giá lại những kết quả đã đạt được để đổi mới, sáng tạo, phát triển, tích cực phòng chống tham nhũng; đẩy nhanh việc thanh kiểm tra, xử lý sai phạm đúng mức, phù hợp với pháp luật; quan tâm chăm lo cho dân, hướng về dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, miền núi , hải đảo, vùng khó khăn, thiên tai…

Ngay sau phiên họp của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy về các giải pháp của UBND tỉnh để năm 2018 Bắc Ninh về đích tốt nhất. Giao Sở Thông tin – Truyền thông, Trung tâm hành chính công tỉnh và các địa phương triển khai thí điểm mô hình một cửa điện tử từ cấp tỉnh xuống cấp xã;  các sở Nội vụ, Tài chính, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Giáo dục – Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội bám sát các bộ, ngành T.Ư để thực hiện các vấn đề như: thành lập các KCN, hỗ trợ các trường hợp nghỉ chế độ trước tuổi quy định; biên chế giáo dục; hỗ trợ các trường dân lập… Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống kế toàn bộ đất công ích dự phòng để phát huy nguồn lực đất đai.

baobacninh.com.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh SSHIP Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ