Đ/C NGUYỄN TỬ QUỲNH - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC NINH
16:40 18/10/2011
Ngày 13/10/2011, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có buổi thăm và làm việc với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh

Tiếp đón đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh có các đồng chí Lãnh đạo Ban quản lý cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh đã nghe đồng chí Ngô Sỹ Bích - Trưởng ban Ban quản lý báo cáo tóm tắt tình hình xây dựng và phát triển các KCN Bắc Ninh: Đến quý III/2011, Bắc Ninh có 09 KCN đang triển khai xây dựng và đi vào hoạt động, đã thu hút được 530 dự án vào KCN, tổng vốn đầu tư đăng ký 3,8 tỷ USD; Với 260 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 9 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp đã đạt 97.000 tỷ đồng, chiếm trên 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, giá trị xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD chiếm trên 90% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, nộp ngân sách 1.800 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 83.000 lao động…

Đồng thời với những kết quả đạt được, Lãnh đạo Ban quản lý cũng báo cáo những khó khăn như cơ sở vật chất làm việc của Ban còn chật hẹp, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các KCN, khó khăn trong công tác quản lý môi trường trong các KCN…

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được và đề nghị tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức của Ban tiếp tục phát huy hơn nữa để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; đồng thời sẽ quan tâm, xem xét, giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay./.

                                                                                    Nguyễn Bình Dương

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
VNPT Bắc Ninh Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Cây xanh Phú Lâm Cây Xanh Phú Lâm SSHIP
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ