Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm việc tại tỉnh Bắc Ninh
07:39 31/08/2018
Chuẩn bị cho nội dung Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 30/8, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Trưởng Đoàn làm việc với tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đoàn đã nghe tỉnh Bắc Ninh báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 142/2016/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết số 24/2016/QH14 về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 26/2016/QH14 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 48/2017/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, 3 năm 2016 - 2018; việc thực hiện các luật liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sau nửa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển 5 năm, ước hết năm 2018 có 12/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020); 12/26 chỉ tiêu dự kiến đến năm 2020 đạt và vượt; 2/26 chỉ tiêu khó hoàn thành mục tiêu đề ra.

Về tình hình 8 tháng đầu năm 2018, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 661 nghìn tỷ đồng, tăng 19%; thu ngân sách Nhà nước đạt 18.543 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; 73/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt trung bình 18,51 tiêu chí/xã.

Đối với tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tổng số chi đầu tư giai đoạn 2016 đến tháng 8/2018 (số quyết toán) hơn 16 nghìn tỷ đồng; số chi vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương đến năm 2018 gần 10 nghìn tỷ đồng, gần vượt số giao giai đoạn 2016-2020 (10.715 tỷ đồng), đặc biệt nguồn tiền thu sử dụng đất đã giao vượt 2.170 tỷ đồng.

Năm 2019, Bắc Ninh phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng từ 9,5% đến 10,5% so với năm 2018; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 31 tỷ USD, tăng khoảng 2% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 37,7% GRDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 72%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%...

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất, kiến nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội quan tâm một số vấn đề như tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện các nội dung theo các Kết luận của lãnh đạo Chính phủ, trong đó có thực hiện mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022; xem xét, báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép các tỉnh tự cân đối ngân sách được ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư; điều chỉnh tăng quy mô tổng vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho tỉnh; cho phép tỉnh thực hiện chính sách đặc thù về ngân sách để thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc TƯ vào năm 2022; sửa đổi một số Luật, Nghị định, hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, địa phương chủ động, thuận lợi trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng thời mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến 2 chỉ tiêu khó đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra (chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người và chỉ tiêu về tỷ lệ rác thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom xử lý), đồng thời giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và gắn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, qua đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện tại địa phương.

Những đề xuất, kiến nghị của tỉnh sẽ được Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chuyển đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh, qua cuộc làm việc của Đoàn công tác đã giúp Bắc Ninh nhìn nhận được những ưu điểm, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh, trong đó có những vấn đề nóng như giữ gìn an ninh trật tự và môi trường, công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là việc xây dựng các công trình nhà ở công nhân, nhà trẻ, mẫu giáo cho con công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ cụ thể hóa các ý kiến của Đoàn vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giao các ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tỉnh các giải pháp quản lý điều hành phù hợp, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã khảo sát tại Tập đoàn Samsung (KCN Yên Phong) và Công ty cổ phần Tiến Thành (KCN Quế Võ), một trong các doanh nghiệp phụ trợ của Tập Đoàn Samsung./.
bacninh.gov.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến SSHIP Cây xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ