Gần 20 nghìn lao động mới được giải quyết việc làm tại các KCN
00:00 02/12/2014
Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý các KCN, năm 2014 có khoảng gần 20 nghìn lao động mới được giải quyết việc làm mới tại các KCN trong tỉnh, đạt 126% so với kế hoạch năm. Như vậy, tổng số lao động hiện đang làm việc tại các KCN tập trung trong tỉnh gần 166 nghìn người.
Trong đó, lao động địa phương là gần 56 nghìn người, lao động là người nước ngoài là 1.855; lao động nữ là gần 120 nghìn người. Thu nhập bình quân của lao động trực tiếp sản xuất đạt khoảng 3 triệu/người/tháng; lao động gián tiếp đạt khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng, tương đương với múc thu nhập năm 2013.
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh xác nhận thay đổi nhân sự chủ chốt cho 16 doanh nghiệp; đăng ký thỏa ước lao động tập thể cho 10 doanh nghiệp; đăng ký thang bảng lương cho 59 doanh nghiệp; cấp mới, gia hạn và điều chỉnh cho 826 giấy phép lao động. Đồng thời rà soát hướng dẫn 70 doanh nghiệp KCN thực hiện chính sách pháp luật lao động. Phối hợp với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức 3 lớp tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho 90 doanh nghiệp tại các KCN.

baobacninh.com.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Cây xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT SSHIP Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ