Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XVIII thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
15:57 19/07/2018
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 18/7, Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XVIII đã bế mạc và thông qua 10 Nghị quyết quan trọng.

Chủ tọa Kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các ngành liên quan. Bên cạnh việc tiến hành thảo luận tổ, tại phiên chất vấn, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường và đại diện một số sở, ngành, địa phương tham gia giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc phạm vi quản lý.
 
Cũng tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh giải trình làm rõ thêm một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp để bổ sung, cụ thể hóa các giải pháp chỉ đạo, điều hành. Đồng thời nêu rõ 12 giải pháp để khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 và thời gian tới.

Trong đó, tập trung sửa đổi chính sách hỗ trợ nông nghiệp để tạo động lực mới phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế trang trại; tiếp tục thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm và thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các khu vực làng nghề; xây dựng lộ trình chuyển đổi công nghệ ở các làng nghề nhằm cải thiện môi trường; xây dựng các khu xử lý rác tập trung cấp huyện và các khu xử lý liên xã tại một số địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh giải trình tại Kỳ họp.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện chính sách khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế; tiếp tục triển khai các bước xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Thực hiện chính sách phát triển giáo dục ngoài công lập, nhất là khẩn trương tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, nhất là viên chức ngành giáo dục để bảo đảm đủ số lượng trong năm 2018.

Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chủ yếu cả năm với mức tăng trưởng kinh tế 11,1% theo giá so sánh năm 2010.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Phê duyệt danh mục các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Thông qua chủ trương ban hành một số chính sách hỗ trợ đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập tỉnh, giai đoạn 2018 –2025; Sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng giáo viên các trường mầm non, trường phổ thông và nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2018-2019; Quy định mức chi cho hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn; Chủ trương bổ sung quy hoạch và thành lập “Khu công nghệ cao Bắc Ninh”; Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung giải quyết những nội dung công việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của đại biểu, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này)./.
bacninh.gov.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT SSHIP Cây xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ