Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỷ lệ 1/2000, tỉnh Bắc Ninh
09:16 05/02/2020
Ngày 20 tháng 01 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 16/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỷ lệ 1/2000, tỉnh Bắc Ninh.
Nội dung chi tiết Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỷ lệ 1/2000, tỉnh Bắc Ninh tại: Tệp đính kèm
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ