Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh năm 2017
07:39 07/12/2017
Tính đến nay, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp 1.187 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 412, FDI là 775) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 16.387,18 triệu USD (trong nước là 38.239,81 tỷ đồng tương đương 11.841,17 triệu USD; FDI là 14.546,01 triệu USD).

I. Tình hình hoạt động của các KCN tỉnh năm 2017

1. Tình hình thu hút đầu tư

Tính đến nay, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp 1.187 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 412, FDI là 775) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 16.387,18 triệu USD (trong nước là 38.239,81 tỷ đồng tương đương 11.841,17 triệu USD; FDI là 14.546,01 triệu USD).

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN

Trong năm 2017, đã có 50 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, nâng tổng

số doanh nghiệp đi vào hoạt động đến thời điểm này là 800 doanh nghiệp, thu hút 281.914 lao động làm việc. Các doanh nghiệp KCN tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp đạt 664.674 tỷ đồng, doanh thu đạt 768.523 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 28,43 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước là 8.700 tỷ đồng. Hoạt động của các doanh nghiệp KCN có sức lan tỏa lớn, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

II. Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp trong các KCN tỉnh năm 2017

Nhằm thực hiện việc hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp KCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp KCN được thành lập. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Tổ công tác như sau:

1. Tình hình chung:

Sau khi kiện toàn tổ chức, các thành viên tổ công tác đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc, vấn đề cần giải quyết. Thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm về phần việc được phân công theo nhiệm vụ được giao ở vị trí Trưởng phòng, phó Trưởng phòng.

Trong thời gian thực hiện tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, Tổ công tác luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thường trực tổ kịp thời đôn đốc thành viên trả lời các ý kiến trên hệ thống thư điện tử; quá trình thụ lý hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, đúng quy định của quy trình, quy định của nhà nước. Từ 17/5/2017, các thủ tục hành chính được tiếp nhận chung tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh nên càng đảm bảo sự khách quan, thời gian thụ lý của các bộ hồ sơ, tạo lòng tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tổ chức hoạt động đầu tư vào các KCN Bắc Ninh.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

2.1. Hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Thực hiện quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp KCN, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, đặc biệt là phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến cấp điện, cấp nước, thuê đất, ưu đãi…

- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp với các ngành, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Quế Võ 1, Thuận Thành 3.

- Tổ chức các cuộc họp: 1) Hoàn thiện thủ tục hồ sơ chấm dứt hoạt động và triển khai dự án mới đối với 7 DN Phân khu Tân Hồng – Hoàn Sơn do được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Công ty cổ phần Sông Đà về việc chấm dứt hoạt động dự án để VSIP nhận chuyển giao dự án Yên Phong 2; (3) Chủ đầu tư KCN Gia Bình về việc cam kết triển khai dự án; chấm dứt hoạt động dự án; 4) Chủ đầu tư KCN Thuận Thành 3 – Phân khu B về triển khai dự án; 5) Các doanh nghiệp thứ cấp chậm triển khai dự án, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động; 6) Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội và Công ty cổ phần Acecook kiến nghị về tiền thuê đất; 7) Họp với 11 DN KCN Tiên Sơn về chậm nộp tiền thuê đất; 8) Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội về tình hình triển khai 8ha đất trống…

- Trả lời các cơ quan thi hành án, Tòa án, Thuế về tình hình hoạt động của 1 số DN quản lý..

- Cung cấp các số liệu về tình hình hoạt động cho các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ; Xây dựng chương tình đón tiếp đoàn của Thủ tướng Chính phủ về làm việc tại Samsung Display; các thành viên tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Ban tích cực trả lời thư điện tử, văn bản của doanh nghiệp…

- Trả lời ý kiến qua thư điện tử liên quan đến việc giải thể Công ty TNHH 1 thành viên.

- Hỗ trợ 7 doanh nghiệp thứ cấp tại Phân Khu Tân Hồng – Hoàn Sơn hoàn thiện thủ tục chấm dứt, đầu tư, XDCB cho dự án mới. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục thành lập KCN Phân khu Tân Hồng – Hoàn Sơn.

2.2. Hỗ trợ về Đầu tư

- Tiếp và làm việc với trên 60 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN Bắc Ninh; Chuẩn bị công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Báo cáo UBND tỉnh v/v giải quyết các kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.

- Hỗ trợ các Công ty hạ tầng thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Nhật Bản, Hàn Quốc; tiếp và giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các nhà đầu tư.

- Trả lời ý kiến qua thư điện tử của Chi nhánh Vissan tại Bắc Ninh về thủ tục, thẩm quyền của chủ đầu tư đối với dự án chi nhánh đang thực hiện tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh.

2.3. Hỗ trợ về Quy hoạch – Xây dựng

- Tham gia Tổ công tác theo Quyết định số 05/QĐ – UBND ngày 05/01/2017 về rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN.

- Thực hiện: Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định; Rà soát việc thi công xây dựng theo Giấy phép xây dựng được cấp và công tác phòng cháy chữa cháy các dự án của các doanh nghiệp trong KCN Bắc Ninh theo kế hoạch.

- Hỗ trợ Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, Viglacera về giải phóng mặt bằng khu nhà ở cho công nhân; các tuyến đường giao thông quanh Tổ hợp Samsung, Kênh V8...

- Phối hợp hội đồng bồi thường GPMB huyện, thị, thành phố và các chủ đầu tư trong công tác GPMB các KCN; đặc biệt là KCN Yên Phong và Yên Phong mở rộng để giao đất cho các nhà đầu tư đúng tiến độ.

- Tiếp tục hỗ trợ Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam, Viglacera về các nội dung kiến nghị để SDV mở rộng giai đoạn 4.

- Hỗ trợ hội đồng bồi thường GPMB huyện, thị, thành phố và các chủ đầu tư trong công tác GPMB các KCN; đặc biệt là KCN Yên Phong mở rộng để giao đất cho các nhà đầu tư đúng tiến độ.

2.4. Hỗ trợ về công tác Lao động

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất 2017"; Báo cáo các cơ quan liên quan về: chế độ lương thưởng Tết của các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh năm 2017, về tình hình lao động di cư trong các KCN; đôn đốc các doanh nghiệp KCN thực hiện tốt pháp luật về lao động, đặc biệt là nội quy lao động và ký thỏa ước lao động tập thể.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp giải quyết các vụ đình công, góp phần đảm bảo ổn định trật tự tại doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp thực hiện tốt hơn chính sách lao động, cải thiện mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động giải quyết thỏa đáng 01 đơn đề nghị liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động. Hỗ trợ Samsung Display Việt Nam trong tuyển dụng lao động. Làm việc với báo, đài truyền hình trung ương và địa phương về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động trong các KCN.

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Công đoàn các KCN tổ chức tập huấn cấp GPLĐ, cấp lại GPLĐ và các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý sử dụng lao động.

- Phối hợp với đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tập huấn về công tác hỗ trợ, tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT.

- Phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tập huấn về BHXH, BHYT, BNTN cho gần 200 doanh nghiệp trong các KCN.

- Hỗ trợ giải quyết kịp thời các vụ đình công, lãn công, tranh chấp lao động tập thể, cá nhân tại các doanh nghiệp KCN; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thỏa ước LĐTT, nội quy lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của DN để hạn chế các cuộc đình công, lãn công có thể xảy ra, nhất là vào mùa hè.

2.5. Hỗ trợ trong công tác bảo vệ môi trường

- Tăng cường rà soát, hướng dẫn thực hiện công tác BVMT tại một số doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và cho thuê nhà xưởng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT xây dựng báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuyên đề: “Tình hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

- Phối hợp, tuyên truyền công tác BVMT đến các doanh nghiệp trong KCN như: Chương trình lễ mít tinh quốc gia kỷ niệm ngày nước thế giới năm 2017; ngày môi trường thế giới 06/5/2017 và tập huấn Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT nhằm nâng cao nhận thức về công tác BVMT cho các doanh nghiệp trong KCN.

- Đôn đốc Công ty CP tập đoàn Hanaka và Công ty đầu tư PTHT KCN Quế Võ 3 v/v đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung; Công ty TNHH ĐTXD hạ tầng KCN Tân Hồng - Hoàn Sơn thực hiện đầu tư HTKT môi trường phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn.

- Tập trung giải quyết một số kiến nghị liên quan đến doanh nghiệp (như: việc thực hiện kết luận khắc phục gây ô nhiễm môi trường xung quanh; việc gây tiếng ồn ảnh hưởng đến doanh nghiệp khác...).

- Làm việc với các đơn vị liên quan về: phương án giá dịch vụ thoát nước tại KCN Quế Võ II; v/v đấu nối nước thải, ký hợp đồng xử lý nước thải tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn; Làm việc với Đoàn khảo sát Bộ kế hoạch và đầu tư về phát triển KCN sinh thái và khảo sát tại 04 doanh nghiệp KCN Quế Võ.

2.6. Hỗ trợ trong công tác thanh tra, kiểm tra

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. Thông báo việc tiếp công dân, bố trí phòng và lịch tiếp công dân; ban hành Nội quy tiếp công dân và mở sổ theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. Giải quyết đơn thư kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động trong các KCN Bắc Ninh, không để tồn đọng kéo dài.

- Ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra; Phối hợp các Sở ngành trong tỉnh (Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và ban hành Kết luận kiểm tra đối với trên 50 doanh nghiệp KCN.

2.7. Hỗ trợ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN

- Thường xuyên bám sát địa bàn các KCN nắm bắt tình hình an ninh trật tự và các hoạt động khác trong khu công nghiệp. Qua rà soát, đã phát hiện và lập biên bản đối với 01 công ty thuộc KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn đã xây dựng nhà xưởng không đúng vị trí so với GPXD.

- Phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng, các đơn vị công an, PCCC, cơ quan chức năng thực hiện: theo dõi Dự án mở rộng đường phía Bắc, KCN Yên Phong; hỗ trợ đảm bảo an toàn giao thông phía trước cổng và khu vực gần nhà máy của Công ty SDV; dẹp bỏ vỉa hè lấn chiếm trong KCN Quế Võ; dẹp bỏ lều quán lấn chiếm trước cổng Công ty TNHH Samsung Display trong KCN Yên Phong; bảo vệ thi công san lấp mặt bằng KCN Yên Phong mở rộng; đảm bảo cho công tác chữa cháy tại 01 Công ty; đảm bảo an ninh trật tự 02 cuộc đình công của người lao động tại KCN Tiên Sơn và Vsip; nắm bắt tình hình, nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động tại công trường Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.

- Tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp an ninh trật tự trong KCN năm 2016, nhiệm vụ 2017; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN.

- Phối hợp cùng lực lượng công an PCCC kiểm soát, tăng cường các hoạt động tại DN để giảm tối đa các vụ cháy, nổ có thể xảy ra, nhất là trong các đợt hanh, khô.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của DN để hạn chế các cuộc đình công, lãn công có thể xảy ra, nhất là vào dịp sau Tết, mùa hè.

2.8. Công tác khác

- Thiết lập hòm thư điện tử của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp để kịp thời tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện công tác BVMT tại một số DN có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và cho thuê nhà xưởng.

- Hỗ trợ kịp thời giải quyết đơn thư kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động trong các KCN Bắc Ninh, không để tồn đọng kéo dài.

- Phối hợp cùng lực lượng công an PCCC kiểm soát, hỗ trợ, tăng cường các hoạt động tại DN để giảm tối đa các vụ cháy, nổ có thể xảy ra, nhất là trong các đợt hanh, khô.

- Phối hợp với lực lượng Công an, an ninh KCN để hỗ trợ DN nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho DN trong quá trình hoạt động.

- Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ theo đề nghị của doanh nghiệp và tình hình thực tế.

Có thể nói, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; trong thời gian qua Ban quản lý các KCN Bắc Ninh với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các thành viên tổ công tác đã hỗ trợ tích cực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp KCN trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, được nhà đầu tư, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Đây cũng là động lực lớn để Ban quản lý các KCN tiếp tục hỗ trợ tích cực hơn nữa đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tới, góp phần xây dựng các KCN Bắc Ninh ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh Bắc Ninh./.


Ngọ Xuân Hoài
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ