GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước
10:20 01/07/2021
Theo báo cáo của Cục Thống kê, 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh theo giá so sánh 2010 ước đạt 61.115 tỷ đồng, tăng 7,45% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Trong tổng mức tăng chung: Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng cao nhất với 8,86%, tiếp theo là nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,59%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,29% và dịch vụ tăng 2,61%.

Cơ cấu kinh tế theo ngành vẫn cơ bản giữ vững theo hướng công nghiệp hóa tuy có dịch chuyển tạm thời do những tác động tiêu cực của dịch Covid-19: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 76,19%; dịch vụ chiếm 16,49%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 3,49%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,84% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là: 75,36% - 17,36% - 3,29% - 3,99%).

Như vậy, do ít chịu ảnh hưởng hơn nên tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 0,83%, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 0,19%, riêng khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều nhất nên tỷ trọng giảm đi (-0,87%).

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Khách san Viz Goo
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ