Thành lập “Tổ công tác đặc biệt” hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh
11:33 08/06/2023
(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang vừa ký, ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND thành lập “Tổ công tác đặc biệt” để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất tại Công ty CP May Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.

Cùng với việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt”, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký các Quyết định thành lập 05 Tổ chuyên gia gỡ khó về các lĩnh vực: Quy hoạch - xây dựng; đất đai - môi trường; đầu tư; lao động; an ninh - an toàn.

Theo đó, Tổ trưởng “Tổ công tác đặc biệt” là Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Tổ trưởng là các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành viên là Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng và Phó Giám đốc Công an tỉnh.

“Tổ công tác đặc biệt” có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin thông qua hệ thống truyền thông đa phương tiện: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Thành viên thường trực và các Tổ trưởng Tổ chuyên gia gỡ khó; kênh zalo hỗ trợ doanh nghiệp (đã có); số điện thoại, email cá nhân của Thành viên thường trực và Tổ trưởng Tổ chuyên gia gỡ khó được công khai trên các Trang/Cổng Thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Các Tổ chuyên gia gỡ khó lập danh mục các dự án, các hồ sơ cần giải quyết kiến nghị, cập nhật tiến độ thời gian giải quyết gửi Thành viên thường trực vào ngày 15 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Tổ trưởng “Tổ công tác đặc biệt”. Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập, đưa vào sử dụng phần mềm (App) phản ánh và xử lý kiến nghị dành cho doanh nghiệp (chậm nhất ngày 01/7/2023).

Thông qua hoạt động của “Tổ công tác đặc biệt” nhằm tăng cường sự phối hợp của các ngành thành viên, kịp thời giải quyết các vướng mắc theo hướng tổng thể, dứt điểm, hiệu quả, góp phần nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.


bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ