V/v tham dự tập huấn về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua mạng điện tử
15:52 14/03/2017

Top
Survey
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Advertisment
Khách san Viz Goo Business connection Cây Xanh Phú Lâm Rent land or factory Ecoba Environmental Technology Co., Ltd Ecoba Environmental Technology Co., Ltd Rent land or factory
Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Rate exchange