Tầm nhìn đến năm 2045: Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh
09:02 28/09/2020
Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX tập trung trí tuệ thảo luận làm rõ kết quả, thành tựu, phân tích hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đóng góp xây dựng phương hướng, mục tiêu và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đánh giá: Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực hướng tới đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố chính để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh được bổ sung bởi nhiều lợi thế mới trong phát triển kinh tế đô thị và xu hướng đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đáp ứng sự biến động nhanh chóng của nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; công nghiệp hỗ trợ chưa thực sự phát triển; một số yếu tố lợi thế so sánh đang giảm dần vai trò; các vấn đề ô nhiễm môi trường, chi phí mặt bằng, đầu tư kinh doanh gia tăng là những thách thức đối với sự phát triển. Các nguy cơ tụt hậu, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… chưa được ngăn chặn triệt để, ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Đại hội xác định tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh. Trong ảnh: Thành phố Bắc Ninh hướng tới tiêu chí văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

 

Từ đánh giá đó, Đại hội xác định cần phải có quyết tâm chính trị cao, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng; tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ giữa phát triển nhanh và bền vững; giữa phát triển theo chiều rộng và chiều sâu; giữa vị trí địa lý với liên kết vùng và giữa phát triển kinh tế với giảm sự chênh lệch giàu, nghèo trong xã hội. Tập trung chỉ đạo toàn diện, thực hiện đột phá chiến lược, phát huy lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh mới, nâng cao năng suất và hiệu quả nền kinh tế, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trong đó:

Giai đoạn 2020 - 2025: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, cơ hội mới; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính; tăng cường quản lý phát triển xã hội, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực; tiếp tục thu hút, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh liên kết vùng. Phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

 

Cầu Bình Than kết nối hệ thống giao thông của huyện Gia Bình với Quốc lộ 18 mở ra nhiều cơ hội cho các địa phương phát huy lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội.

 

Định hướng đến năm 2030: Phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2045: Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.


baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
TÌNH HÌNH PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẮC NINH Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới CÔNG TY TNHH GOLDEN PEST CONTROL Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ