60 dự án mới đi vào hoạt động trong các KCN
15:51 01/11/2021
Từ đầu năm đến nay, trong các KCN Bắc Ninh có 60 dự án mới đi vào sản xuất, nâng tổng số dự án đang hoạt động lên 1.200 dự án.

Các doanh nghiệp hoạt động ổn đinh, bảo đảm việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào nâng cao Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh. 

 

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID- 19, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tương đối ổn định. So với cùng kỳ năm 2020, chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đạt hơn 75%;  nộp ngân sách đạt 72% với giá trị thực hiện là hơn 8.075 tỷ đồng. Ban Quản lý các KCN tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi GPĐT/GCNĐT/GCNĐKĐT đối với 27 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 69,8 triệu USD. Tư vấn cho 15 doanh nghiệp mua và thuê đất, thuê nhà xưởng tại các KCN Bắc Ninh; cung cấp dịch vụ vận chuyển logistics và cung cấp phần mền quản lý doanh nghiệp với  một số doanh nghiệp có nhu cầu.

Cùng thời điểm, Ban Quản lý các KCN thực hiện đăng ký Nội quy lao động cho 87 doanh nghiệp; tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của 58 doanh nghiệp; cấp mới, cấp lại 2350 Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN. Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho 1.079 lượt doanh nghiệp (4.795 người nước ngoài). Trình UBND tỉnh nhập cảnh lao động nước ngoài 13 đợt, với 2.556 người, trong đó thực tế nhập cảnh 1.521 người (còn 3 đợt chưa nhập cảnh 702 người). Hỗ trợ nhập cảnh cách ly tỉnh khác cho 4 doanh nghiệp. Tổng số lao động đang sử dụng trong các KCN tập trung của tỉnh là 325.625 lao động, trong đó động nữ 186.431 (chiếm 56,73%); lao động địa phương 85.862 (chiếm 26,12%); lao động nước ngoài  8.598 (chiếm 2,6%)...


baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ