Ban Quản lý các KCN thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp
17:38 17/08/2021
Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh vừa quyết định thành lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Ảnh minh họa.

Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh gồm 8 thành viên, do ông Nguyễn Đức Long, Phó Trưởng Ban làm Tổ trưởng. Các thành viên là trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn.  

Với phương châm ‘Tư vấn hiệu quả nhất; Giải quyết nhanh nhất; Chống dịch an toàn nhất”, hoạt động của Tổ nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ, giảm thiểu tác động của đại dịch, bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm Công ty hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp).

Tổ có nhiệm vụ giúp đồng chí Trưởng Ban Quản lý các KCN, Ủy viên Tổ phản ứng nhanh “3 nhất” của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp tình hình, đôn đốc và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong các KCN hoặc liên quan đến hoạt động của các KCN, đảm bảo hỗ trợ nhanh, trực tiếp đối với từng việc cụ thể, từng khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Từng thành viên trong Tổ theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách, có trách nhiệm kết nối với doanh nghiệp thông qua hệ thống truyền thông đa phương tiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc thực tế hiện trường. Đồng thời triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 an toàn nhất trong các doanh nghiệp KCN.  

Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ