Hậu kiểm nhằm bảo đảm sự lành mạnh môi trường đầu tư
10:15 02/11/2020
Từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho 128 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 970 triệu USD; lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.607 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 19,703 tỷ USD.
Sau khi đầu tư, hầu hết các doanh nghiệp FDI đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; góp phần tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số doanh nghiệp FDI còn bộc lộ hạn chế như: tranh chấp về quyền lợi giữa công nhân với chủ sử dụng lao động, mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường, lách luật để chuyển giá, dự án đăng ký đầu tư nhưng không triển khai… Thực trạng đó ảnh hưởng nhất định đến môi trường đầu tư của tỉnh, hạn chế việc mở rộng đầu tư của các dự án đầu tư đã thực hiện, làm suy giảm hiệu quả thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài chưa vào tỉnh.
Nhằm giảm thiểu thấp nhất những hạn chế sau đầu tư của các doanh nghiệp FDI, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên triển khai việc “hậu kiểm” đối với các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh tra Sở kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đối với 14 dự án FDI. Kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc đối tượng kiểm tra cơ bản có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và đầu tư, triển khai thực hiện dự án theo mục tiêu, quy mô đã đăng ký.

Công ty TNHH Samil CTS Vina (KCN Yên Phong) chuyên sản xuất các thiết bị tự động hóa tòa nhà và công xưởng hoạt động hiệu quả sau đầu tư.


Các nhà đầu tư tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nỗ lực huy động nguồn vốn tự có và các nguồn vốn vay hợp pháp để triển khai thực hiện dự án; tạo việc làm cho người lao động; cơ bản thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và tài chính đối với nhà nước (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất). Hoạt động đầu tư kinh doanh theo đúng các nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ bản thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với cơ quan quản lý đầu tư...
Cũng trong quá trình kiểm tra, lực lượng Thanh tra Sở phát hiện nhà đầu tư 2 dự án (Công ty TNHH thương mại FANYA và Công ty TNHH G2G Vina) không thực hiện góp vốn điều lệ vào tài khoản góp vốn như đã đăng ký, không tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014; Công ty TNHH Rosen chuyển địa điểm nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án. Thanh tra Sở cũng quyết định xử phạt đối với 4 doanh nghiệp không thực hiện các nguyên tắc hoạt động sau đầu tư…
Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp FDI, thời gian tới, Sở KH&ĐT phối hợp với Ban Quản lý các KCN và các ngành chức năng tỉnh tăng cường quản lý, giám sát, thanh, kiểm tra các dự án sau đầu tư. Từ đó, phát hiện, ngăn chặn được tình trạng các dự án được cấp phép đầu tư nhưng không triển khai thực hiện. Xử lý kịp thời các vi phạm về tiến độ thực hiện dự án, việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, môi trường, thuế và các nghĩa vụ tài chính... Đối với các dự án đầu tư đã được cấp phép vào những lĩnh vực đang được khuyến khích như: công nghiệp phụ trợ công nghiệp điện tử, công nghệ cao… nhưng thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa có quy định về cơ chế ưu đãi chung hoặc quy định được xem xét cơ chế ưu đãi đặc thù cần điều chỉnh bổ sung ưu đãi cho dự án…
Hậu kiểm sau cấp phép đầu tư là cần thiết để nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Tuy nhiên, để hậu kiểm thành công, phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, có quy định, tiêu chí rõ ràng về hậu kiểm, tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh.


baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin Covid-19 Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh TÌNH HÌNH PHÒNG CHÓNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẮC NINH
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ