10 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 97,4% dự toán năm
15:53 01/11/2021
Tháng 10, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 1.690 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so tháng trước và tăng 23,2% so cùng kỳ năm trước góp phần đưa tổng thu ngân sách 10 tháng qua đạt 27.129 tỷ đồng, bằng 97,4% dự toán năm, tăng 5,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 20.706 tỷ đồng, bằng 92,8%; thu từ Hải quan đạt 6.423 tỷ đồng, bằng 116,4%.

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu nước ngoài vẫn duy trì và phát triển sản xuất góp phần tăng thu ngân sách địa phương

 

Trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương có tốc độ tăng cao 29,3% so cùng kỳ năm trước đồng thời vượt 15,9% so với dự toán năm; tiếp theo thu thuế ngoài Nhà nước tăng 20% và đạt 85,2% dự toán; thu lệ phí trước bạ tăng 11% và đạt 81,6%; thu phí, lệ phí tăng 10,8% và đạt 74%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 9,2% và đạt 92,1%...

Về chi ngân sách địa phương 10 tháng ước đạt hơn 14.340 tỷ đồng. Nhiệm vụ chi ngân sách thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.


baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ