Các khu công nghiệp Bắc Ninh thành quả và triển vọng
10:40 12/11/2010
Từ năm 2001 đến hết tháng 12/2006, các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã thu hút được 207 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 926,65 triệu USD. Riêng năm 2006 là năm đánh dấu đột biến về thu hút đầu tư vào các KCN Bắc Ninh. Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 52 dự án (27 dự án trong nước, 25 dự án nước ngoài) thuê 112,3 ha đất công nghiệp, điều chỉnh tăng vốn cho 35 dự án (17 dự án nước ngoài, 18 dự án trong nước); tổng số vốn đầu tư thu hút được đạt 332,83 triệu USD, chiếm 36% tổng số vốn thu hút được từ năm 2001 đến nay; trong đó dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 227,59 triệu USD chiếm 68,4%, còn lại là dự án vốn đầu tư trong nước 105,24 triệu USD chiếm 31,6%.

Từ năm 2001 đến hết tháng 12/2006, các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã thu hút được 207 dự án còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 926,65 triệu USD. Riêng năm 2006 là năm đánh dấu đột biến về thu hút đầu tư vào các KCN Bắc Ninh. Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 52 dự án (27 dự án trong nước, 25 dự án nước ngoài) thuê 112,3 ha đất công nghiệp, điều chỉnh tăng vốn cho 35 dự án (17 dự án nước ngoài, 18 dự án trong nước); tổng số vốn đầu tư thu hút được đạt 332,83 triệu USD, chiếm 36% tổng số vốn thu hút được từ năm 2001 đến nay; trong đó dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 227,59 triệu USD chiếm 68,4%, còn lại là dự án vốn đầu tư trong nước 105,24 triệu USD chiếm 31,6%.

- Hiệu quả thu hút đầu tư:

Chất lượng của các dự án tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2001 thu hút được 25,71 triệu USD của 08 dự án, thuê 23,87 ha đất, đạt bình quân chung 3,06 trUSD/dự án và 1,15 trUSD/ha; Và năm 2005 thu hút được 253,72 trUSD của 47 dự án thuê 135,26 ha đất, đạt bình quân chung 5,41 trUSD/dự án và 1,88 trUSD/ha. Thì năm 2006 thu hút được 332,83 trUSD của 52 dự án, thuê 112,3 ha đất, đạt 6,4 trUSD/dự án và 3 trUSD/ha. So với kế hoạch năm 2006 (40 dự án, tổng vốn đầu tư 200 trUSD) thì tăng 30% số lượng dự án và tăng 66,4% về số vốn đầu tư.

Tình hình thu hút đầu tư tháng 1/2007 cũng rất khả quan. Đã có 12 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đạt 42,7 triệu USD, thuê 15,3 ha đất; trong đó có 8 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 27,6 triệu USD.

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì làn sóng đầu tư nước ngoài vào nước ta có khởi sắc mạnh. Đối với Bắc Ninh, ngay từ những tháng cuối năm 2006 và đầu năm 2007 đã xuất hiện những triển vọng đầu tư mới, đặc biệt là đầu tư hạ tầng các KCN. Một số Tập đoàn là nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư, đã trụ lại ở Bắc Ninh để đăng ký đầu tư hạ tầng KCN, kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài công nghệ cao như: Tập đoàn VSIP, Tập đoàn Hon Hai (Foxconn), Tập đoàn IGS, Tập đoàn đầu tư phát triển Việt Nam.

Để đón nhận đầu tư nước ngoài, năm 2007 Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch xây dựng và mở rộng một số KCN mới như: KCN đô thị VSIP Bắc Ninh 700 ha; KCN Công nghệ cao Bắc Ninh 1.000 ha; KCN đô thị Nam Sơn - Hạp Lĩnh 1.000 ha; KCN đô thị Yên Phong II: 1.200 ha của các chủ đầu tư hạ tầng KCN là các nhà đầu tư nước ngoài.

Do đó có thể nói là tình hình thu hút đầu tư có nhiều triển vọng tốt.

Song song với công tác thu hút đầu tư, trong năm qua Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cũng tăng cường rà soát các dự án đầu tư đã cấp phép để thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý thu hồi GPĐT đ?i với những dự án không triển khai hoặc triển khai chậm, không có hiệu quả.

Để đáp ứng tình hình mới về quản lý Nhà nước đ?i với các KCN, bước sang năm mới, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính, phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành trong tỉnh theo cơ chế "một cửa, tại chỗ"; tăng cường giám sát hoạt đ?ng đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 là: Thu hút cấp GCNĐT mới cho 40-45 dự án, với số vốn khoảng 250 triệu USD; giá trị sản xuất công nghiệp của các dự án đi vào hoạt động đạt khoảng 4.500-5.000 tỷ đ?ng; xuất khẩu đạt 180-200 triệu USD; tạo việc làm mới cho khoảng 2.500-3.000 lao động.

Mừng đất nước trên đà đổi mới, mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Hợi, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã quyết tâm sẵn sàng là người lính xung kích trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phấn đấu góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015./.

                                               Bắc Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2007

                                                             Nguyễn Đình Oanh

Top
Advertisment
Business connection
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange