20 NĂM THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BẮC NINH
09:29 23/08/2018
Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 152/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý hiện có 98 cán bộ, công chức, viên chức; cơ cấu tổ chức có 10 phòng, đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Lao động, Phòng Quản lý Môi trường, Thanh tra, Phòng đại diện các KCN, Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN và Trung tâm dịch vụ việc làm).
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm và làm việc tại KCN Tiên Sơn-Bắc Ninh năm 10/3/2003

Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh (Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh); chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý khu công nghiệp.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác được UBND tỉnh Bắc Ninh giao, cụ thể theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Sau 20 năm thành lập Ban đã và đang tham mưu giúp việc UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đạt nhiều thành tựu trong việc xây dựng và phát triển các KCN Bắc Ninh.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các KCN, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã tham mưu cho UBND tỉnh lập Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020” và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1511/TTg-KTN ngày 20.8.2014. Theo đó, Bắc Ninh có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung. 10 KCN đã đi vào hoạt động. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 62,9%, trên diện tích đất thu hồi 88,01%.

Phát triển các KCN Bắc Ninh bền vững là mục tiêu hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Một trong các giải pháp để thực hiện mục tiêu đó là quy hoạch và xây dựng các KCN Bắc Ninh hợp lý, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài KCN (hệ thống giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện, nhà ở, mạng lưới cung cấp điện, nước, các dịch vụ bưu điện, ngân hàng, bảo hiểm, hệ thống xử lý chất thải tập trung, …) đảm bảo cuộc sống của người lao động, ổn định an sinh xã hội, góp phần tạo lập và phân bố không gian kinh tế. Tạo sự phát triển hài hoà giữa các khu vực trong tỉnh, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ tiện ích công nghiệp và đời sống,… trong đó, nhà ở công nhân được đặt lên hàng đầu. Trong các năm qua, vấn đề nhà ở của công nhân được từng bước cụ thể hóa và đạt được những kết quả nhất định, đến nay tỉnh Bắc Ninh có 7 dự án đang triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân với tổng diện tích 196.510 m2, sau khi các dự án hoàn thành sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 30.000 công nhân tại 03 KCN: Tiên Sơn, Quế Võ, Yên Phong.

Trong 10 năm trở lại đây, các KCN Bắc Ninh thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Số lượng và chất lượng các dự án, nhất là dự án FDI tăng mạnh, tỷ suất đầu tư đạt khoảng 13,07 triệu USD/dự án và khoảng 9,03 triệu USD/ha. Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác xúc tiến, thu hút đầu tư vào các KCN Bắc Ninh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Thu hút các dự án đầu tư theo hướng có chọn lọc, lựa chọn các dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động, và có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tính đến nay có 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các KCN Bắc Ninh, trong đó Hàn Quốc là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư nhiều nhất (499 dự án, vốn 11,6 tỷ USD); tiếp theo là Nhật Bản (79 dự án, vốn 1,34 tỷ USD); Đài Loan và các quốc gia khác. Từ năm 2008 đến nay cơ cấu ngành nghề đã có sự thay đổi mạnh, hình thành ngành công nghiệp mũi nhọn điện tử - viễn thông tại Bắc Ninh. Giai đoạn 5 năm (2014-2018) các KCN Bắc Ninh thu hút số dự án lần lượt bằng 153%, 193% và số vốn đầu tư đăng ký lần lượt bằng 237%, 431% so với giai đoạn 5 năm (2009-2013) và giai đoạn 10 năm (1998-2008). Lũy kế đến hết 30/6/2018, các KCN Bắc Ninh đã thu hút 1.269 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 17.137,71 triệu USD, trong đó có 840 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15.221,13 triệu USD; 429 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.916, 58 triệu USD. Kết quả này cho thấy tỷ trọng vốn FDI ngày càng chiếm phần lớn, chất lượng các dự án ngày nâng cao. Hầu hết các dự án FDI thu hút vào các KCN đều thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghiệp hỗ trợ cho các ngành này. Thu hút các dự án của các tập đoàn lớn trong khu vực và thế giới (Canon, Samsung, Microsoft, ABB,…). Các dự án này sử dụng máy móc, thiết bị thế hệ mới, công nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất ra các sản phẩm sạch, không phát sinh nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường. Vốn đầu tư cho máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất này chiếm trên 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án, đây là nhân tố quan trọng thúc đẩy hàm lượng giá trị công nghệ trong giá trị của sản phẩm, giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị kim ngạch xuất khẩu tại các KCN Bắc Ninh.

Các KCN Bắc Ninh hiện có 887 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 17,08 tỷ USD, góp phần quan trọng vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN đạt 664.674 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 28,4 tỷ USD; Giá trị nhập khẩu 23,5 tỷ USD; Nộp ngân sách đạt 8.700 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 500.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt 19 tỷ USD; Giá trị nhập khẩu 11 tỷ USD; Nộp ngân sách đạt 6.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động, tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp lớn (chiếm trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh); Giá trị xuất khẩu luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, ổn định (trên 90% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh). Sự phát triển của các KCN là nhân tố chính đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp của tỉnh, góp phần thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đưa nền kinh tế của tỉnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế quốc tế.

Số lượng lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN sau 15 năm xây dựng và phát triển các KCN (1998-2008) là 144.740 người, trong vòng 5 năm (từ năm 2013 đến nay), con số này đã tăng gần gấp đôi, lên 282.000 lao động; Trong đó lao động nữ chiếm 65%; lao động địa phương chiếm 26%; lao động nước ngoài khoảng 1,42% tổng số lao động. Thu nhập bình quân của lao động gián tiếp 6,8 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân của người lao động trực tiếp 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Công tác quản lý môi trường đối với các KCN trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã đi vào nền nếp, công tác bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Bắc Ninh đã có 9/10 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 01dự án chuẩn bị xây dựng, có 7/10 KCN đang hoạt động có nhà máy cung cấp nước sạch hoàn chỉnh với tổng công suất thiết kế 52.300 m3/ngày đêm; tổng lượng nước thực tế đang sử dụng 48.565 m3/ngày đêm. Dự báo đến năm 2020 các KCN trên địa bàn tỉnh sẽ sử dụng khoảng từ 72.300m3 - 100.000m3/ngày đêm.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ trong các KCN luôn được trú trọng và đảm bảo, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn doanh nghiệp KCN nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc; cải cách thể chế, cải cách bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...; thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, giảm thiểu thời gian và chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Tổ chức công đoàn cơ sở phát triển mạnh, Trong các KCN Bắc Ninh đã có 483 công đoàn cơ sở với 113.991 đoàn viên. Công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của công nhân lao động và chủ doanh nghiệp, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ và ổn định trong các doanh nghiệp KCN.

Sau 20 năm thực hiện công việc quản lý nhà nước đối với các KCN Bắc Ninh Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã nhận được rất nhiều các danh hiệu thi đua của tỉnh, các Bộ, Ngành trung ương, Chính phủ đặc biệt là các Huân chương Lao động Hạng 2, Hạng 3. Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ban vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời cho những thành tích phát triển các KCN mà Đảng và Nhà nước đã dành cho Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.


Nguyễn Văn Hậu
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới CÔNG TY TNHH GOLDEN PEST CONTROL Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ