Phát triển các khu công nghiệp Bắc Ninh 2019
09:50 20/12/2019
Bắc Ninh là một trong những tỉnh dẫn đầu về phát triển công nghiệp. Hiện tại tỉnh Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt quy hoạch và xây dựng với tổng diện tích 6.397,68ha; tỷ lệ lấp đầy của các doanh nghiệp đã hoạt động trên diện tích quy hoạch đạt 78,64%, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất thu hồi đạt 87,19%.

Với 10 khu công nghiệp đi vào hoạt động các khu công nghiệp Bắc Ninh đã thu hút 1.429 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư tính đến ngày 30/9/2019 đạt 19.003,52 triệu USD. Tính đến tháng 10 năm 2019  có 1.056 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 878.554 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 31.937 triệu USD, đóng góp cho ngân sách nhà nước 9.401 tỷ đồng, tạo việc làm cho 292.300 lao động; trong đó, lao động địa phương là 77.204 người (chiếm 26,41%), lao động nữ là 175.473 người (chiếm 60,03%), lao động nước ngoài là 4.781 người. Các khu công nghiệp đã trở thành thực thể kinh tế quan trọng, là nơi thu hút các dự án với công nghệ tiên tiến, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng công nghiệp hiện đại; góp phần thúc đẩy phát triển bền vững nền KT-XH của tỉnh..

Công tác bảo vệ môi trường và an ninh trật tự tại các khu công nghiệp luôn được trú trọng. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh thường xuyên bám sát địa bàn các khu công nghiệp nắm bắt tình hình an ninh trật tự và các hoạt động khác trong các khu công nghiệp. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kiểm soát vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các khu công nghiệp.

Công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh luôn được chú trọng, thực hiện tốt, hiệu quả. Thực hiện nâng cấp và duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tiếp nhận 5.437 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực (lao động, đầu tư tại, xây dựng cơ bản). Trong đó, số hồ sơ trả sớm, trả đúng hạn là 5.272 hồ sơ, không có hồ sơ trả chậm, còn lại là hồ sơ đang giải quyết.

Mục tiêu năm 2020 các khu công nghiệp Bắc Ninh sẽ thu hút khoảng 70-80 dự án thứ cấp đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 900 triệu USD. Các doanh nghiệp thứ cấp trong các khu công nghiệp tạo ra: giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.100.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 36 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt khoảng 21 tỷ USD; Thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt khoảng 14.000 tỷ đồng. Các Khu công nghiệp tạo việc làm mới cho khoảng 20.000 -25.000 lao động.

Nguyễn Mai Hương-CVP Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới CÔNG TY TNHH GOLDEN PEST CONTROL Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ