Sự đột phá trong thu hút đầu tư và việc Quản lý quy hoạch các KCN ở Bắc Ninh
10:49 12/11/2010
Trong không khí đó, luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tỉnh Bắc Ninh cũng có rất nhiều khởi sắc, từ cuối năm 2006 đã có nhiều tập đoàn xuyên quốc gia với tiềm năng tài chính mạnh đến tìm hiểu đầu tư. Hiện nay đã có các tập đoàn lớn quyết định đầu tư tại Bắc Ninh như tập đoàn: IGS của Hàn Quốc, tập đoàn ORIX của Nhật Bản, Tập đoàn Hồng Hải của Đài Loan, và công ty Liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP).

Trong không khí đó, luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tỉnh Bắc Ninh cũng có rất nhiều khởi sắc, từ cuối năm 2006 đã có nhiều tập đoàn xuyên quốc gia với tiềm năng tài chính mạnh đến tìm hiểu đầu tư. Hiện nay đã có các tập đoàn lớn quyết định đầu tư tại Bắc Ninh như tập đoàn: IGS của Hàn Quốc, tập đoàn ORIX của Nhật Bản, Tập đoàn Hồng Hải của Đài Loan, và công ty Liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP).

Tiếp sức cho làn sóng đầu tư đó, từ ngày 2/8/07 đến ngày 8/8/07, Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh đã dẫn đầu đoàn công tác đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, với chương trình công tác được chẩn bị kỹ càng đoàn công tác đã tiếp xúc thành công với gần một nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc. Để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về Bắc Ninh. Ngay sau đó, ngày 13/8/07 đến ngày 15/8/07 đồng chí Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh đã tham gia đoàn tháp tùng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Singapore. Trong chuyến công tác này Thủ Tướng hai nước đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng về hợp tác kinh tế, trong đó có việc triển khai Khu Công Nghiệp và Đô thị VSIP tại Bắc Ninh, với quy mô 700 ha. Đồng thời đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận đầu tư của 10 dự án với tổng số vốn đầu tư 185 triệu USD trên diện tích đất 95 ha tại Khu Công Nghiệp VSIP.

Có thể nói đây là sự thành công bước đầu rất quan trọng góp phần đưa Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bắc Ninh lần thứ 17.

Về vấn đề quản lý quy hoạch trong các Khu Công Nghiệp, cần có quan điểm đổi mới là:

  • Quy hoạch chung và Quy hoạch định hướng phải đi trước một bước, theo đó thể hiện rõ ý tưởng phát triển các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh trong tương lai.
  • Quy hoạch chi tiết phải tạo điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư theo hướng tạo lập nghành mũi nhọn và kích thích công nghiệp phụ trợ phát triển.
  • Điều lệ quản lý các Khu Công Nghiệp phải cụ thể hơn và dẫn dắt các doanh nghiệp thực hiện được các mục tiêu Quy hoạch cung và QUy hoạch chi tiết được duyệt.
  • Công tác xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng đồng bộ trong và ngoài hàng rào Khu Công Nghiệp, phát huy lợi thế riêng biệt từng Khu Công Nghiệp, tạo mở sự liên kết về không gian kinh tế các tiểu vùng trong Tỉnh.

Vì vậy, các chủ đầu tư cần bám sát vào các nội dung đó trong Quy hoạch chi tiết các Khu Công Nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình triển khai nếu cần có sự điều chỉnh thì yêu cầu các chủ đầu tư phải tiến hành các trình tự để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc quản lý Quy hoạch được tốt hơn.

Mặt khác, về phía cơ quan quản lý là Phòng Quản lý Quy hoạch của Ban Quản lý cần tăng cường công tác quản lý về Nhà nước trong các Khu Công Nghiệp, đồng thời hoàn thiện nội dung và nhiệm vụ công tác quản lý để đáp ứng với mô hình KCN- Đô thị. Trong thời gian tới, một mặt cần củng cố về tổ chức và cơ cấu lại phòng Quản lý Quy hoạch nhằm đáp ứng với nhiệm vụ mới theo hướng chuyên nghiệp hóa các nghiệp vụ quy hoạch. Mặt khác, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra phát hiện kịp thời và giải quyết ngay. Có như vậy thì công tác quản lý Quy hoạch mới đáp ứng yêu cầu đề ra.

 

Vương Đình Linh

Top
Advertisment
Business connection
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange