Các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2010: Tăng tốc và phát triển
07:02 15/11/2010
PV: Thưa ông, nhân dịp bước sang đầu năm mới 2010, xin ông cho biết những thành công mà BQL các KCN Bắc Ninh đạt được trong năm 2009? Ông Vũ Đức Quyết: Năm 2009, có thêm 6 KCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích quy hoạch 2.741ha, nâng tổng số 15 KCN được phê duyệt QHCT với diện tích 5.460ha, đạt 72,8% diện tích quy hoạch KCN, đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Luỹ kế đến hết năm 2009, đã có 8 KCN đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 46%, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích thu hồi đạt 57%. Tổng vốn đăng ký đầu tư hạ tầng 708 tr.USD, vốn thực hiện đạt 40%.
 

Phỏng vấn ông Vũ

Đức Quyết: Trưởng ban BQL các KCN Bắc Ninh

 

PV:Đức Quyết:ăm 2009, có thêm 6 KCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện tích quy hoạch 2.741ha, nâng tổng số 15 KCN được phê duyệt QHCT với diện tích 5.460ha, đạt 72,8% diện tích quy hoạch KCN, đô thị đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Luỹ kế đến hết năm 2009, đã có 8 KCN đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 46%, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích thu hồi đạt 57%. Tổng vốn đăng ký đầu tư hạ tầng 708 tr.USD, vốn thực hiện đạt 40%.đầu tư đã tận dụng cơ hội đầu thời kỳ phục hồi suy thoái kinh tế, tổ chức 04 đợt xúc tiến đầu tư nước ngoài và tham gia 02 đợt xúc tiến đầu tư trong nước. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì được sự phát triển về số lượng và chất lượng dự án thu hút; đã cấp mới 3 GCNĐT hạ tầng với tổng vốn đầu tư 218 tr.USD, nâng tổng số 13 GCNĐT hạ tầng với tổng vốn 708 tr.USD và 51 GCNĐT thứ cấp với tổng vốn đầu tư 326,78 tr.USD (30 dự án FDI với 231,2 tr.USD), 102 GCNĐC tăng vốn 91,5 tr.USD; luỹ kế tổng số 385 GCNĐT còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 2,98 tỷ USD (166 dự án FDI với 2,14 tỷ USD), suất đầu tư đạt 3,1 tr.USD/ha và 7,78 tr.USD/dự án.

Trong năm, có 36 dự án mới đi vào hoạt động sản xuất, nâng tổng số 191 dự án đi vào hoạt động sản xuất, tạo ra GTSXCN 19.421 tỷ đồng

, giá trị xuất khẩu đạt 1,004 tỷ USD, nộp ngân sách đạt 800 tỷ đồng, tạo việc làm cho 41.323 lao động (53% lao động địa phương), 127 doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn. Theo tốc độ tăng bình quân, đến năm 2010 GTSXCN chiếm 45÷50%, giá trị xuất khẩu chiếm 85÷90% toàn tỉnh, các KCN từng bước khẳng định vị trí, vai trò chủ yếu quyết định sự phát triển công nghiệp của tỉnh trong những năm tới.

PV:

đã xây dựng kế hoạch, công tác trọng tâm năm 2010 như thế nào?Đức Quyết:định năm 2010 sẽ là năm các KCN Bắc Ninh hội tụ đầy đủ các điều kiện tăng tốc, bứt phá để giữ vị trí quyết định và dẫn dắt sự phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh:đã cơ bản thực hiện xong việc cơ cấu lại vốn đầu tư, cơ cấu lại sản phẩm, điều chỉnh thị trường, đồng thời với sự dẫn dắt của các nhà đầu tư lớn như: Samsung Electronics; Canon; Rượu Hà Nội; Bia Việt Hà… sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra sự đột phá về GTSXCN, xuất khẩu, thu ngân sách, tạo việc làm mới. Do đó, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý nhà nước sau đầu tư, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, lao động tại các doanh nghiệp.định nhiệm vụ trọng tâm là công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI. Do vậy, tập trung chỉ đạo Công ty hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng nhằm tạo mặt bằng có hạ tầng tốt, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư; Xác định đối tượng mới để xúc tiến đầu tư theo hướng tạo lập các cụm công nghiệp phụ trợ trong KCN. Đồng thời kiên quyết thu hồi những dự án chậm triển khai để chuyển đổi nhà đầu tư mới thay thế.ăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoạt động sản xuất phát triển, ổn định. Trọng tâm vào công tác cung ứng lao động, tạo quỹ nhà ở cho người lao động và các điều kiện hạ tầng xã hội khác.đấu hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch năm: Cấp GCNĐT cho 35 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký khoảng 300 tr.USD; Đưa 25 - 30 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất, GTSXCN đạt 26.000 ÷ 28.000 tỷ đồng, GTXK đạt 1.350 tỷ USD, Tạo việc làm mới trên 10.000 lao động, Thu nộp ngân sách khoảng 1.000 ÷ 1.100 tỷ đồng./.
BQL

Ông Vũ

- Thứ nhất:

- Thứ hai:

- Thứ ba:

Phấn

Nguồn Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam

T
Xác
Do có sự phục hồi nền kinh tế thế giới, Doanh nghiệp KCN
Có thể khẳng
Thưa ông, nhân dịp bước sang đầu năm mới 2010, xin ông cho biết những thành công mà BQL các KCN Bắc Ninh đạt được trong năm 2009?

Ông Vũ

Về công tác xúc tiến, thu hút

N
Top
Advertisment
Business connection
Văn bản, chính sách mới Tiếng Anh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange