ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN LÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC
15:53 12/11/2010
Toàn thể cán bộ, công nhân viên Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh luôn xác định” Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân” đối với nhà nước. Chỉ sau 03 ngày Triển khai công tác đăng ký thuế thu nhập cá nhân qua tổ chức trả thu nhập trong năm 2009 theo tinh thần Công văn số 2188/TCT-CNTT ngày 03/6/2009 của Tổng cục Thuế và hướng dẫn việc triển khai đăng ký thuế và cấp mã số thuế TNCN của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại Công văn số 1159/CT-TNCN ngày 19/6/2009. Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã hoàn thành hồ sơ kê khai, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân với Cục Thuế Bắc Ninh với tinh thần hồ hởi, phấn khởi mong muốn sớm đủ tiêu chuẩn đóng thuế thu nhập cá nhân.

Toàn thể cán bộ, công nhân viên Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh luôn xác định” Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của công dân” đối với nhà nước. Chỉ sau 03 ngày Triển khai công tác đăng ký thuế thu nhập cá nhân qua tổ chức trả thu nhập trong năm 2009 theo tinh thần Công văn số 2188/TCT-CNTT ngày 03/6/2009 của Tổng cục Thuế  và hướng dẫn việc triển khai đăng ký thuế và cấp mã số thuế TNCN của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại Công văn số 1159/CT-TNCN ngày 19/6/2009. Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đã hoàn thành hồ sơ kê khai, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân với Cục Thuế Bắc Ninh với tinh thần hồ hởi, phấn khởi mong muốn sớm đủ tiêu chuẩn đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương (dưới hình thức bằng tiền và không bằng tiền) trên 4.000.000đ/ tháng sẽ có cơ hội được đóng thuế thu nhập. Như vậy,
tính đến tháng 11/2009 mức thu nhập bình quân lao động Ban quản lý là 2.154.000đ/ tháng, 02 cá nhân có mức thu nhập hơn 4.000.000đ/tháng. Dự kiến năm 2010 với mức lương cơ bản tăng lên 730.000đ/tháng, Ban quản lý sẽ có khoảng 06 cá nhân mức thu nhập lương trên 4.000.000đ/tháng. Theo lộ trình nâng lương đều như hiện nay thì khoảng 10 – 11 năm nữa toàn bộ cán bộ Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh sẽ có cơ hội được đóng thuế thu nhập cá nhân.

Qua trao đổi, thăm dò ý kiến hầu hết cán bộ Ban quản lý đều mong muốn và vui vẻ tham gia đóng thuế thu nhập cá nhân bởi đóng thuế thu nhập cá nhân là được thực hiện một phần nghĩa vụ của mình đối với đất nước.

- Bùi Thị Quỳnh Hoa -

Top
Advertisment
Business connection
Văn bản, chính sách mới Tiếng Anh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange