Các khu công nghiệp tập trung đóng vai trò quan trọng trong quá trình CNH, HĐH
15:48 12/11/2010
Qua 11 năm hoạt động, phát triển (25-8-1998 – 25-8-2009), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp tỉnh quy hoạch và xây dựng 15 KCN tập trung, thu hút gần 350 dự án trong và ngoài nước; Xây dựng được hình ảnh các KCN của tỉnh gắn với những thương hiệu lớn. Đặc biệt, các KCN đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình CNH, HĐH của tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Bắc Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Quyết, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh:

Qua 11 năm hoạt động, phát triển (25-8-1998 – 25-8-2009), Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp tỉnh quy hoạch và xây dựng 15 KCN tập trung, thu hút gần 350 dự án trong và ngoài nước; Xây dựng được hình ảnh các KCN của tỉnh gắn với những thương hiệu lớn. Đặc biệt, các KCN đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình CNH, HĐH của tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên (PV) Báo Bắc Ninh đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Quyết, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh:

P.V: Ông có thể khái quát những kết quả từ định hướng quy hoạch, xây dựng, phát  triển các KCN trong 11 năm qua?     

Ông Vũ Đức Quyết: Qua 11 năm xây dựng và phát triển, các KCN đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp và kinh tế-xã hội của tỉnh. Các KCN đã trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ; tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục trên hai con số và trở thành nhân tố quyết định quá trình CNH, HĐH của tỉnh. Biểu hiện rõ nhất là việc hoàn thành quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với 15 KCN, tổng diện tích 7.525 ha (KCN 6.541 ha và Khu đô thị 984 ha), đã tham gia vào việc phân bố, điều chỉnh lại không gian kinh tế-xã hội của tỉnh, tạo sự phát triển đồng đều, hỗ trợ lẫn nhau giữa khu vực phía Bắc sông Đuống và phía Nam sông Đuống. Đến nay, có 14/15 KCN đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết; Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 11 Chủ đầu tư hạ tầng KCN; 6 KCN đi vào hoạt động; 2 KCN đang triển khai xây dựng hạ tầng. 

Các KCN đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước với 343 dự án sản xuất kinh doanh, tổng vốn đăng ký 2.888,86 triệu USD (145 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 2.062,69 triệu USD), thuê 881,47 ha đất, đạt 3,3 triệu USD/ha và 8,4 triệu USD/dự án. Đã có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bắc Ninh, các dự án FDI lớn gần đây chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, công nghệ cao của các tập đoàn đa quốc gia có thương hiệu khu vực và toàn cầu như: Canon (Nhật Bản), Samsung (Hàn Quốc), Foxconn (Đài Loan), ABB (Thuỵ Điển)... sản phẩm chủ yếu xuất khẩu, tạo giá trị gia tăng cao. Đây chính là cơ sở để Bắc Ninh xác lập ngành công nghiệp mũi nhọn trong thời gian tới, mà trọng tâm là ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, vật liệu mới, chế biến công nghệ cao.

Với 176 dự án đang hoạt động, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2009 đạt 5.815,23 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 216,18 triệu USD, tạo việc làm 33.866 lao động (53% lao động địa phương), tăng thu ngân sách. Theo tốc độ tăng bình quân, đến năm 2010 giá trị sản xuất công nghiệp các KCN chiếm 65-70% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, giá trị xuất khẩu chiếm 85-90% khẳng định vị trí, vai trò quyết định sự phát triển công nghiệp của tỉnh trong những năm tới.      

Bên cạnh những thành công về kinh tế, các KCN còn tham gia, đóng góp tích cực vào tổ chức đời sống xã hội. Với việc thiết lập mô hình KCN, đô thị đã góp phần hình thành các khu đô thị mới gắn với phát triển cụm công nghiệp, làng nghề và kiến tạo bộ mặt nông thôn mới. Tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Thúc đẩy hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, nhà ở, nhu cầu về dịch vụ văn hoá, thể thao… góp phần bảo đảm cuộc sống của người lao động, ổn định an sinh xã hội.       

P.V: Trên cơ sở những KCN đã được Chính phủ  phê duyệt, Ban quản lý  các KCN sẽ tham mưu cho tỉnh như  thế nào về định hướng thu hút đầu tư trong thời gian tới? 

Ông Vũ Đức Quyết: Thứ  nhất là triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, tạo ra sự gắn kết hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN. Tiếp tục mời gọi doanh nghiệp có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN, đô thị; Ưu tiên các dự án đầu tư vào KCN phía Nam nhằm tạo sự phát triển đồng đều và hỗ trợ lẫn nhau giữa các khu vực trong tỉnh. Thứ hai là chỉ đạo các công ty đầu tư hạ tầng KCN tranh thủ nguồn vốn lãi suất thấp duy trì tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, tạo mặt bằng, hạ tầng tốt, đón bắt cơ hội, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Thứ ba là ưu tiên thu hút dự án đầu tư lớn vào các ngành có công nghệ cao, công nghệ nguồn, gia tăng xuất khẩu; xác định những dự án ưu tiên thu hút đầu tư theo hướng tạo lập ngành công nghiệp mũi nhọn với một số nhà sản xuất chính có thương hiệu khu vực và toàn cầu, thiết lập hệ thống công nghiệp phụ trợ, trước hết là công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác, sau là vật liệu mới, chế biến công nghệ cao. Đồng thời phải bảo đảm hợp lý giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Thứ tư  là thúc đẩy phát triển hạ tầng liên kết như điện, nước, giao thông vận tải, xử lý môi trường… bảo đảm sự phát triển bền vững các KCN.      

Từ những định hướng đó, Ban Quản lý các KCN sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, đón đầu các dự án mới theo hướng công nghệ mới, thị trường mới. Củng cố tổ chức bộ máy, tranh thủ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên; hoàn thiện các quy trình ISO theo hướng cải cách sâu. Rà  soát các dự án đầu tư, thu hồi dự án kém hiệu quả, chậm triển khai. Phối hợp và hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho người lao động trong các KCN, vừa tạo việc làm mới, vừa hỗ trợ bảo đảm đời sống và giữ chân người lao động.  Phối hợp tăng cường công tác an ninh trật tự xã hội trong và vùng phụ cận KCN góp phần tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh. 

Thực hiện: Báo Bắc Ninh

Top
Advertisment
Business connection
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange