Quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân là một biện pháp khắc phục khó khăn, ổn định môi trường đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh
14:51 12/11/2010
Đối với Các Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp, mối quan tâm lớn nhất đầu tiên của họ là cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp ở đó Chủ đầu tư có khả năng cung cấp cho họ trong quá trình sản xuất kinh doanh, bao gồm các dịch vụ như là:cho thuê đất đai, nhà xưởng, hệ thống đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, cấp nước sạch và xử lý nước thải,…Đây là các dịch vụ mà tất cả các Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp phải sử dụng. Theo chức năng nhiệm vụ được giao của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp tập trung thì mối quan tâm là hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp sơ cấp cũng như các doanh nghiệp thứ cấp, do đó công tác quy hoạch và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các nhà đầu tư là cầu nối để gia tăng hiệu quả kinh tế.

Đối với Các Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp, mối quan tâm lớn nhất đầu tiên của họ là cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp ở đó Chủ đầu tư có khả năng cung cấp cho họ trong quá trình sản xuất kinh doanh, bao gồm các dịch vụ như là:cho thuê đất đai, nhà xưởng, hệ thống đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, cấp nước sạch và xử lý nước thải,…Đây là các dịch vụ mà tất cả các Doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp phải sử dụng. Theo chức năng nhiệm vụ được giao của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp tập trung thì mối quan tâm là hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp sơ cấp cũng như các doanh nghiệp thứ cấp, do đó công tác quy hoạch và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các nhà đầu tư là cầu nối để gia tăng hiệu quả kinh tế.

Tính đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 14 Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với diện tích quy hoạch là 7.483 ha trong đó diện tích Khu công nghiệp là 6.499 ha, Khu đô thị dịch vụ là 984 ha. Các KCN tại tỉnh Bắc Ninh được quy hoạch hầu hết nằm cạnh các trục Quốc lộ và Tỉnh lộ, tạo sự gắn kết hệ thống hạ tầng trong và ngoài hàng rào, thuận lợi cho việc lưu thông hàng hoá của các doanh nghiệp cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương có KCN đóng trên địa bàn. Nhìn chung thì các KCN Bắc Ninh đều được các Chủ đầu tư đầu tư đồng bộ và khá hiện đại về cơ sở hạ tầng, đồng thời các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN Bắc Ninh cũng chú ý thu hút các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ như: bưu chính, ngân hàng, kho vận…đến đặt văn phòng, mở chi nhánh tại các KCN và cung cấp dịch vụ cho các Doanh nghiệp, người lao động, dân cư trên địa bàn.

Tuy vậy để tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn vẫn cần có rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm như thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng từ trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, đội ngũ công nhân lành nghề, lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng được với công nghệ hiện đại; tạo được môi trường sống, sinh hoạt ổn định cho người lao động. Vấn đề này cần có rất nhiều chính sách hỗ trợ được thực hiện bởi các ngành chức năng. Với bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trong tình trạng suy thoái, dự tính năm 2009 là một năm khó khăn cho nền kinh tế của thế giới nói chung cũng như nước ta nói riêng, việc tạo lập được môi trường đầu tư ổn định là rất khó khăn. Hiện nay đã có một số doanh nghiệp không đứng vững được trước sự biến động của thị trường, sản xuất kinh doanh không hiệu quả hoặc có một số doanh nghiệp còn tồn tại nhưng buộc phải thu hẹp sản xuất, mức lương không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người lao động nên họ đã bỏ doanh nghiệp, khiến cho các doanh nghiệp đó đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn. Hơn lúc nào hết, Chính quyền các cấp cần có giải pháp cụ thể hỗ trợ ổn định đời sống cho người lao động.

Để giải quyết vấn đề này Tỉnh uỷ, Lãnh đạo UBND tỉnh, cũng đã có một số chủ trương biện pháp tháo gỡ khó khăn nêu trên, mà cụ thể là trong Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND16 ngày 11.4.2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở đô thị và nhà ở công nhân các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 và định hướng đến 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 14, khoá XVI. Sớm triển khai thực hiện được tốt chương trình này sẽ góp phần rất lớn việc ổn định đời sống của người lao động tại các Khu công nghiệp, tạo được sự yên tâm cho các nhà đầu tư.

Hiện nay tại một số các Dự án nhà ở đã được phê duyệt và triển khai nhưng không để phục vụ cho người lao động có thu nhập thấp và người công nhân trong Khu công nghiệp chưa nhiều. Do vậy, UBND tỉnh cần có quyết định dành quỹ đất với địa điểm rõ ràng gần Khu công nghiệp; đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích đa hình thức đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân.

 

Vương Đình Linh
Top
Advertisment
Business connection
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange