Cải cách hành chính ở Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
13:52 12/11/2010
Con người quy định các thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính quay lại phục vụ chính người quy định ra nó. Do vậy mọi thủ tục hành chính đều gắn với đội ngũ công chức- người thừa hành các mệnh lệnh trong guồng máy hành chính.

Con người quy định các thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính quay lại phục vụ chính người quy định ra nó. Do vậy mọi thủ tục hành chính đều gắn với đội ngũ công chức- người thừa hành các mệnh lệnh trong guồng máy hành chính.

Suy cho cùng, các thủ tục hành chính có hợp lý đến mấy mà đội ngũ các bộ công chức không có năng lực hoặc năng lực hạn chế kết hợp cái tâm không trong sáng thì cũng không đáp ứng được, thậm chí còn cản trở làm phát sinh các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực. Chính vì vậy, để có một nền hành chính trong sạch, lành mạnh thực sự, việc cần phải làm chính là "cải cách con người"

YÊU CẦU CHUNG

Trong tiến trình hội nhập Quốc tế, Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO) đây là một bước tiến quan trọng để Việt Nam đi sâu vào quá trình hội nhập một sân chơi bình đẳng theo thông lệ quố tế. Do vậy thực hiện lộ trình cải cách hành chính cho tương đồng với thông lệ Quốc tế là một tất yếu. Hiện nay về cơ bản các cơ quan hành chính nhà nước đã có những động thái tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính như: niêm yết công khai những quy trình, quy định, thủ tục tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi đến liên hệ công việc với hàng loạt các quy định, quy trình mới ngắn gọn thuận lợi theo hướng "một cửa, một dấu". Tuy nhiên, thủ tục mới nhưng cách làm việc của cán bộ công chức không đổi mới, đó vẫn là rào cản đối với nền cải cách hành chính(CCHC). Trên thực tế, có những vấn đề được quy định cụ thể, công khai, thủ tục thông thoáng, nhưng do nhận thức, thói quen của cơ chế "xin- cho", thủ tục "hành là chính" của một bộ phận cán bộ, công chức làm cho thủ tục "dễ hoá thành khó" gây phiền hà tại một số cơ quan công quyền.

VIỆC CẦN PHẢI LÀM

Tại cuộc họp đầu năm 2007 với 08 đơn vị trong tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao triển khai thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 bao gồm: sở Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Nội vụ; Khoa học công nghệ;Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh ;Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Ninh và Ban quản lý các KCN. Ông Bùi Vĩnh Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: " vấn đề bức xúc hiện nay khiến người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư kêu ca phàn nàn nhiều nhất vẫn là thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Nếu cứ để tiếp tục tình trạng kéo dài chắc chắn trong tương lai chúng ta phải hứng chịu những hậu quả. Chính vì vậy, phải rà soát lại các đội ngũ cán bộ, mạnh dạn đưa ra các biện pháp, cơ chế quản lý hữu hiệu để từng bước hoàn thiện hệ thống cải cách hành chính đây là yêu cầu cấp bách, bởi CCHC thực chất là cuộc cách mạng nhằm đổi mới tổ chức, bộ máy, thay đổi phong cách làm việc, thái độ phục vụ của các cơ quan công quyền. Cải cách hành chính có đạt được kết quả hay không phụ thuộc phần lớn vào yếu tố con người. Do vậy việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước là thực sự cần thiết. Song yếu tố cơ bản quyết định đến yếu tố cải cách hành chính đó là con người.

Hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh đạng thực hiện áp dụng trển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước năm 2007. Sau 7 tháng triển khai từ ngày 09/5/2007 đến ngày 05 tháng 12 năm 2007 Ban quản lý các khu công nghiệp chính thức được tổ chức quốc tế Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 đây là một bước tiến mới trong tiến trình (CCHC).Hiện tại Ban quản lý các KCN Bắc Ninh có cán bộ chuyên trách làm công tác CCHC ( bộ phận một cửa giao nhận hồ sơ) có đủ trình độ nghiệp vụ chuyên môn và thông thạo ba ngoại ngữ thường trực để tiếp nhận hồ sơ đặc biệt là thường xuyên giao tiếp với nhà đầu tư nước ngoài. Sau một thời gian thực hiện kết quả đạt được:

- Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và sự tín nhiệm của khách hàng.

- Khi áp dụng HTQLCL bắt buộc phải tuân thủ triệt để các quy trình, quy định đã được ban hành, do đó công việc được giải quyết một cách chính xác kịp thời.

- Kiểm soát công việc chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện cơ chế một cửa tại Ban. Từ khi triển khai HTQLCL đến nay được các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao.

- Kiểm soát được thái độ ứng xử, giao tiếp với khách hàng của cán bộ, công chức, viên chức trong các hoạt động có liên quan đến hệ thống, tranh gây phiền hà nhũng nhiễu cho khách hàng và các hiện tượng tiêu cực khác.

- Tiếp nhận được ý kiến phản hồi của khách hàng, qua đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tạo sự tín nhiệm, tin tưởng của khách hàng.

- Các văn ban được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục và biểu mẫu, dễ nhận biết và lưu trữ.

- Chất lượng và thời gian giải quyết công việc nâng lên một cách rõ rệt, lợi ích của khách hành cũng được đảm bảo, phương pháp làm việc cũng được cải tiến năng động hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn.

Tóm lại muốn quy trinh cải cách hành chính được thực hiện tốt, có hiệu quả tránh gây phiền hà nhũng nhiễu thì yếu tố quyết định chính là chất lượng của đội ngũ các bộ làm công tác tiếp nhận giao trả hồ sơ. Nếu bố trí các bộ làm (một cửa ) không có trình độ, năng lực thì có cố gắng đến mấy cũng không thể có cơ chế "một cửa" theo đúng nghĩa của nó.

Có thể nói trong năm 2007 UBND tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thành công thí điểm 08 đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2000 đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là một bước tiến tích cực, quyết liệt trong việc thực hiện "một cửa".Tuy nhiên để thực hiện thực sự có hiệu quả trong CCHC cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

- cần khải thường xuyên tăng cường công tác giám sát kiểm tra định kỳ, đột xuất. Không thể có bộ máy tốt mà thiếu chế tài điều chỉnh người phục vụ cũng như thiếu sự giám sát về mặt phẩm chất đạo đức của người được giao việc.

- Thủ tục hành chính cải cách có thể nhanh chóng, nhưng cải cách ý thức phục vụ của cán bộ, công chức là một khâu quan trọng, cáp thiết cũng là khâu khó nhất.

- Tăng cường đào tạo đội ngũ các bộ công chức làm ở bộ phận " một cửa" tiếp nhận giao trả kết quả phải có đủ trình độ truyên môn biết ngoại ngữ, tin học thành thạo phải có tâm, có tầm và có tài

- Đầu tư đồng hạ tầng cơ sở máy móc thiết bị phần mềm quản lý phục vụ cho hệ thống CCHC ./.

Bùi Hoàng Mai

Top
Advertisment
Business connection
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange