Các KCN Bắc Ninh- nhân tố quan trọng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế
09:09 12/12/2011
LTS: Sự hình thành và phát triển các KCN là một bước đi sáng tạo mang tính đột phá tạo sức hút lớn trong bức tranh kinh tế của Bắc Ninh những năm qua. Trong thành quả kinh tế chung của toàn tỉnh thì công nghiệp tập trung luốn giữ vai trò chủ đạo, tiên phong. Nhân kỷ niệm 13 năm thành lập, Báo Bắc Ninh có cuộc trao đổi với đồng chí Ngô Sỹ Bích, Trưởng BQL các KCN tỉnh để nhìn lại những thành quả đã đạt, đồng thời thực hiện những kế hoạch cho tương lai.

Phóng viên: Với một vùng đất 13 năm phát triển chưa phải là dài nhưng đối với mục tiêu xây dựng và phát triển các KCN tập trung cũng đủ thời gian trải nghiệm để chúng ta nhìn nhận, đánh giá những mặt được, mặt chưa được. Ý kiến của đồng chí về vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Ngô Sỹ Bích: Ngày 25- 8- 1998, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 152/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua 13 năm xây dựng và phát triển, các KCN Bắc Ninh đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN thực hiện đúng trình tự, quy định, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mô hình KCN - đô thị hiện đại, tạo sự phát triển đồng đều, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai khu vực Bắc - Nam sông Đuống và kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 15 KCN tập trung đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, tổng vốn đầu tư hạ tầng đạt 865 triệu USD. 10 KCN đã đi vào hoạt động, 5 KCN đang làm thủ tục triển khai xây dựng. Tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch KCN đạt 53,35 %, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất thu hồi cho thuê đạt 74,84%. Đã thu hút được các dự án đầu tư lớn trong và ngoài nước, có công nghệ hiện đại như: Samsung, Canon, ABB… Từ đó xây dựng được hình ảnh đặc trưng của mỗi KCN, kéo theo chuỗi các nhà đầu tư vệ tinh khác. Định hình và phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn là: điện tử, cơ khí chế tạo, chế biến công nghệ cao… Đã thu hút được 500 dự án với tổng vốn đăng ký 3.782,21 triệu USD. Hiện có 251 dự án đi vào hoạt động (trong đó 132 dự án FDI). Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN (không tính công ty đầu tư phát triển hạ tầng) đạt 51.927,5 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 2.088 triệu USD, tạo việc làm cho gần 67.750 người, trong đó lao động địa phương chiếm 43,8 %.. Cùng với phát triển sản xuất, tổ chức công đoàn cơ sở - cầu nối giữa người lao động với chủ doanh nghiệp phát triển mạnh tại các KCN, là chỗ dựa tin cậy của công nhân lao động và chủ doanh nghiệp, góp phần tạo mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ và ổn định trong các doanh nghiệp KCN.

Bên cạnh những kết quả vẫn còn một số điểm cần khắc phục như: Quy mô KCN chưa được lượng hoá cho phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh, chức năng KCN chuyên ngành chưa rõ rệt, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp mũi nhọn. Bài toán về lao động và cơ cấu lao động chưa cân bằng. Trình dộ tay nghề, kỹ năng và ý thức làm việc của người lao động còn thấp. Một số doanh nghiệp được cấp phép nhưng không triển khai xây dựng, triển khai chậm tiến độ hoặc cầm chừng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Cũng có doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo gây khó khăn cho công tác tổng hợp, phân tích và dự báo của  các cơ quan quản lý Nhà nước. Các công ty đầu tư hạ tầng KCN chưa có khu lưu trữ chất thải tạm thời theo quy định, hệ thống xử lý nước thải tập trung xây dựng chậm so tiến độ đề ra. Vẫn còn doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật…

Phóng viên:  Xin đồng chí có thể cho biết những bài học kinh nghiệm trong 13 năm xây dựng và phát triển các KCN Bắc Ninh?

Đồng chí Ngô Sỹ Bích: Đạt được thành quả như hôm nay là nhờ có sự ủng hộ, hướng dẫn kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư tiềm năng được chú trọng. Môi trường đầu tư lành mạnh, xây dựng hình ảnh riêng biệt của các KCN Bắc Ninh nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung. Công tác quy hoạch KCN song song với quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư. Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội nhằm triển khai thành công mô hình KCN- đô thị và bảo đảm an sinh xã hội. Tiến hành công tác bồi thường GPMB nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, nhất là quản lý môi trường đối với các KCN. Hỗ trợ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo sự tin tưởng của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Phóng viên: Giải pháp trọng tâm để Bắc Ninh sớm về đích, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp là gì, thưa đồng chí?

Ông Ngô Sỹ Bích: Giải pháp có tính chất quyết định để đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH tỉnh Bắc Ninh, đó là xây dựng và phát triển bền vững các KCN. Vì vậy cần hoàn thiện đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, nhằm phát triển đồng bộ, hiệu quả giữa đầu tư, xây dựng các KCN và các quy hoạch chuyên ngành khác. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước sau đầu tư. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, tổng hợp qua mạng Internet. Cải tiến phương pháp xúc tiến, thu hút đầu tư, tập trung vào các thị trường lớn, tiềm năng như châu Âu, Mỹ, Nhật,… để thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao. Thúc đẩy việc phát triển các KCN chuyên ngành, tạo lập ngành công nghiệp mũi nhọn (điện tử, viễn thông) và công nghiệp hỗ trợ. Nâng cao chất lượng nguồn lao động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp KCN, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp thứ cấp thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

Phóng viên: Xin Ông cho biết, việc hoàn thiện “Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020” tham gia vào việc phân bố, điều chỉnh lại không gian kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ như thế nào?

Ông Ngô Sỹ Bích: Các KCN đã trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình CNH, HĐH của tỉnh. Việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN Bắc Ninh cho phù hợp với chủ trương của Đảng, của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII là điều tất yếu. Hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN Bắc Ninh sẽ thúc đẩy liên kết hạ tầng kỹ thuật, góp phần tạo lập và phân bố không gian kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự phát triển đồng đều, hỗ trợ lẫn nhau giữa khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam sông Đuống. Các KCN tập trung ở phía Bắc sông Đuống đã định hình và phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là ngành điện tử, cơ khí chính xác, vật liệu mới, chế biến công nghệ cao. Công tác quy hoạch ở khu vực này bảo đảm việc hấp thu và phát huy lợi thế tập trung, vượt trội so với các vùng miền khác trong tỉnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, xây dựng đô thị hiện đại, hệ thống hạ tầng đồng bộ kết nối với mạng lưới các KCN. Khu vực phía Nam sông Đuống có lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hoá. Việc quy hoạch các KCN tại khu vực này nhằm xác lập ngành công nghiệp chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, thu hút nhiều lao động, góp phần làm đòn bẩy hỗ trợ nông nghiệp phát triển, chỉnh trang đô thị hoá nông thôn, kiến tạo bộ mặt nông thôn mới.

Tận dụng lợi thế, tiềm năng sẵn có về vị trí địa lý, thực hiện quy hoạch KCN trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch vùng lãnh thổ và quy hoạch chuỗi KCN, đô thị dọc các tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia. Hệ thống tuyến đường tỉnh lộ được quy hoạch đầu tư xây dựng nối các KCN, đô thị thành mạng lưới giao thông khép kín, liên hoàn. Các Khu đô thị dần hình thành, cùng với các công trình hạ tầng xã hội đưa mạng lưới đô thị của tỉnh ngày càng mở rộng và phát triển, tạo sự phát triển hài hoà giữa các khu vực trong tỉnh, là cơ sở để Bắc Ninh hội nhập và phát triển bền vững.

Phóng viên:  Xin trân trọng cảm ơn Ông

Thái Uyên (thực hiện).

Top
Advertisment
Business connection
Văn bản, chính sách mới Tiếng Anh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange